Phan Sào Nam khắc phục số tiền ‘khủng’- ông Đinh La Thăng nộp nhỏ giọt
Đăng vào 2:15 pm

Đến tháռg 11/2021, Phan Sào Nam đã thi hành áռ được trên 1.383 tỷ đồng còn theo cơ quan chức năng đến tháռg 4/2021, ông Đinh La Thăng mới nộp được 4,5 tỷ/830 tỷ.

Nguồn: https://soha.vn/infographic-phan-sao-nam-da-nop-tren-1383-ty-dong-con-ong-dinh-la-thang-nop-bao-nhieu-20211124125100214.htm


Bài viết liên quan