Bộ Quốc Phòng: Huy Độɴɢ Hơn 1.300 Xe Vận Tải ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ, ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ Vận Chuyển ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿
Đăng vào 7:55 am

Cáᴄ đơɴ ᴠị ǫᴜâɴ độɪ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴠậɴ ʜàɴʜ ʜơɴ 𝟷.𝟹𝟶𝟶 xᴇ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đếɴ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛạɪ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ ᴠà ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ 𝟾 ᴋʜᴏ ʟạɴʜ ᴛạɪ ᴄáᴄ đầᴜ ᴍốɪ.

ᴛʜượɴɢ ᴛướɴɢ ᴠũ ʜảɪ sảɴ, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ǫᴜâɴ độɪ, ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ sáɴɢ 𝟷𝟺/𝟽. Ảɴʜ: ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ.

sáɴɢ 𝟷𝟺/𝟽, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜộɪ ɴɢʜị ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜɪệᴍ ᴠụ, ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴄấᴘ ʙáᴄʜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị, ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ, ᴘɢs, ᴛs ɴɢᴜʏễɴ xᴜâɴ ᴋɪêɴ, ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ǫᴜâɴ ʏ (ᴛổɴɢ ᴄụᴄ ʜậᴜ ᴄầɴ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ɢɪᴀᴏ, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ʙộ ʏ ᴛế, ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ sở ᴄʜỉ ʜᴜʏ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ.

ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ đặᴛ ᴛạɪ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴠà ᴄụᴄ ǫᴜâɴ ʏ để ᴄʜỉ đạᴏ, đɪềᴜ ʜàɴʜ, ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴄáᴄ số ʟɪệᴜ ᴠề ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ.

ʀà sᴏáᴛ, ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ ᴄáᴄ ᴋʜᴏ ʙảᴏ ǫᴜảɴ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛạɪ 𝟾 đầᴜ ᴍốɪ, ᴅự ᴋɪếɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɢầɴ 𝟷𝟷𝟹 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ (đếɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟸), xâʏ ᴅựɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ, ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đếɴ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴛʀêɴ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số 𝟷.𝟹𝟹𝟹 xᴇ (ᴛʀᴏɴɢ đó ᴠậɴ ᴛảɪ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ 𝟷𝟽𝟺 xᴇ, ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ 𝟷.𝟷𝟻𝟿 xᴇ).

ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đã ᴠà đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ᴛậᴘ ʜᴜấɴ ᴠề ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ để đảᴍ ʙảᴏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

ᴄụᴄ ǫᴜâɴ ʏ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ 𝟸𝟿𝟻 ᴛổ ᴛɪêᴍ ᴠà 𝟿𝟷 ᴛổ ʜồɪ sứᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, sẵɴ sàɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ʙệɴʜ xá sư đᴏàɴ, ʜọᴄ ᴠɪệɴ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ, Độɪ đɪềᴜ ᴛʀị.

ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴛùɴɢ, ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ɴɢàɴʜ ᴠậɴ ᴛảɪ ǫᴜâɴ sự đượᴄ ɢɪᴀᴏ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛừ ɴơɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ, ᴋʜᴏ đầᴜ ɴɢᴜồɴ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế đếɴ ᴋʜᴏ 𝟽 ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ ᴠà 𝟷 ᴋʜᴏ ᴄủᴀ ʙộ ᴛư ʟệɴʜ ᴛʜủ đô ʜà ɴộɪ ᴠà ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴄấᴘ ʜᴜʏệɴ ᴛʜᴜộᴄ 𝟼𝟹 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ.

ǫᴜᴀɴɢ ᴄảɴʜ ʜộɪ ɴɢʜị. Ảɴʜ: ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ.

ᴄụᴄ xáᴄ địɴʜ ᴠậɴ ᴅụɴɢ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄʜủ ʏếᴜ sử ᴅụɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛʜứᴄ ᴠậɴ ᴛảɪ đườɴɢ ʙộ.

ᴄáᴄ đơɴ ᴠị sử ᴅụɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙɪêɴ ᴄʜế (xᴇ ᴠậɴ ᴛảɪ, xᴇ ᴛảɪ ɴʜẹ, xᴇ ʙáɴ ᴛảɪ, xᴇ ᴄứᴜ ᴛʜươɴɢ…), xᴇ ᴄʜᴜʏêɴ ᴅụɴɢ ᴅᴏ ʙộ ʏ ᴛế ᴛạᴍ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ đơɴ ᴠị ǫᴜâɴ độɪ ᴠà ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴠớɪ ʜᴜʏ độɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ xᴇ ô ᴛô ᴄủᴀ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị đứɴɢ ᴄʜâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ để ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ.

ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ǫᴜá ᴋʜả ɴăɴɢ, sử ᴅụɴɢ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴛʜᴜê ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ để ᴛʜᴜê ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛừ ᴄáᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ʜᴏặᴄ ʜᴜʏ độɴɢ xᴇ đôɴɢ ʟạɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴋʜáᴄ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ để ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ. ɴɢᴏàɪ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ, ᴄó ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴅự ʙị để sẵɴ sàɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

ᴛừ ɴᴀʏ đếɴ 𝟹𝟷/𝟽, ᴋʜɪ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ, ᴠậɴ ᴛảɪ ǫᴜâɴ sự ʜỗ ᴛʀợ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛừ ɴơɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đếɴ ᴋʜᴏ ᴠệ sɪɴʜ ᴅịᴄʜ ᴛễ ᴛ.Ư ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ᴠɪệɴ ᴠệ sɪɴʜ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ᴠɪệɴ ᴘᴀsᴛᴇᴜʀ đếɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴠà đếɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴄấᴘ ʜᴜʏệɴ.

ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟿 – 𝟷𝟷/𝟽, ᴛʜᴇᴏ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ᴠậɴ ᴛảɪ, ʟữ đᴏàɴ 𝟿𝟽𝟸 đã ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ʜơɴ 𝟷,𝟺 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴛừ sâɴ ʙᴀʏ ᴛâɴ sơɴ ɴʜấᴛ đếɴ ᴋʜᴏ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴛạɪ ᴋᴄɴ ᴄáᴛ ʟáɪ, ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ.

ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ᴛʜáɴɢ 𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟸, ᴠậɴ ᴛảɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đượᴄ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ở ɴʜɪệᴛ độ ᴛừ 𝟸-𝟾 độ ᴄ (ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘғɪᴢᴇʀ, ᴍᴏᴅᴇʀɴᴀ, ᴊᴀɴssᴇɴ) ᴛừ ᴋʜᴏ ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ, ᴋʜᴏ ʙộ ᴛư ʟệɴʜ ᴛʜủ đô ʜà ɴộɪ đếɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟸 ɴɢàʏ, ᴛʀᴏɴɢ 𝟷 ɴɢàʏ ᴘʜảɪ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ.

ᴄòɴ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʙảᴏ ǫᴜảɴ ở ɴʜɪệᴛ độ ᴛừ – 𝟸𝟻 đếɴ – 𝟷𝟻°ᴄ (ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ sᴘᴜᴛɴɪᴋ ᴠ ᴅạɴɢ đôɴɢ ʟạɴʜ) ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 𝟸 ɴɢàʏ, sᴀᴜ đó ᴄấᴘ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ.

ᴛʜɪếᴜ ᴛướɴɢ ɴɢᴜʏễɴ Đứᴄ ᴛùɴɢ ɴêᴜ ᴍộᴛ số ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴛᴜʏếɴ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ᴋʜᴏ ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ đếɴ ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ ᴍɪềɴ ɴúɪ, ʜảɪ đảᴏ xᴀ, ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ, ᴄầɴ ᴄʜᴜẩɴ ʙị, ʜɪệᴘ đồɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ để ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ.

ᴛừ ᴋʜᴏ ǫᴜâɴ ʏ, ᴄụᴄ ʜậᴜ ᴄầɴ, ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟸 ᴛạɪ Đᴏᴀɴ ʜùɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ đếɴ ʜᴜʏệɴ ɴậᴍ ᴘồ (Đɪệɴ ʙɪêɴ) ᴋʜᴏảɴɢ 𝟻𝟺𝟶 ᴋᴍ; ᴛừ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ đếɴ xã xᴀ ɴʜấᴛ ᴛʀêɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴋᴍ ɴʜư xã ᴛʜᴜ ʟũᴍ, ᴍườɴɢ ᴛè, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ; ᴛừ đấᴛ ʟɪềɴ ʀᴀ ᴄáᴄ đảᴏ ʙạᴄʜ ʟᴏɴɢ ᴠĩ 𝟼𝟼 ʜảɪ ʟý, ᴛươɴɢ đươɴɢ 𝟷𝟸𝟺 ᴋᴍ; ᴛʜổ ᴄʜᴜ, ᴘʜú ǫᴜốᴄ 𝟻𝟻 ʜảɪ ʟý, ᴛươɴɢ đươɴɢ 𝟷𝟶𝟸 ᴋᴍ; đɪểᴍ đảᴏ xᴀ ɴʜấᴛ ɴúɪ ʟᴇ, ʜᴜʏệɴ đảᴏ ᴛʀườɴɢ sᴀ, 𝟽𝟷𝟼 ᴋᴍ…

ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴛạɪ ʜộɪ ɴɢʜị, ᴛʜượɴɢ ᴛướɴɢ ᴠũ ʜảɪ sảɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄấᴘ ủʏ, ᴄʜỉ ʜᴜʏ đơɴ ᴠị đề ᴄᴀᴏ ᴠᴀɪ ᴛʀò ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴄáᴄ ᴄʜỉ ᴛʜị ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴘʜươɴɢ ᴄʜâᴍ “sớᴍ ʜơɴ, ᴄᴀᴏ ʜơɴ ᴍộᴛ ʙướᴄ”, “ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ɴʜư ᴄʜốɴɢ ɢɪặᴄ”, ᴋʜôɴɢ ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ, ʟơ ʟà.

ᴄụᴄ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ʟựᴄ ʟượɴɢ, ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴠậɴ ᴛảɪ ᴠà ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ, ʙộ ʏ ᴛế ᴠà ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ để ᴄʜủ độɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ʜɪệᴜ ǫᴜả.

NGUỒN: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ʙᴏ-ǫᴜᴏᴄ-ᴘʜᴏɴɢ-ʜᴜʏ-ᴅᴏɴɢ-ʜᴏɴ-𝟷𝟹𝟶𝟶-xᴇ-ᴠᴀɴ-ᴛᴀɪ-ᴄʜɪᴇɴ-ʟᴜᴏᴄ-ᴄʜɪᴇɴ-ᴅɪᴄʜ-ᴠᴀɴ-ᴄʜᴜʏᴇɴ-ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ-ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟷𝟶𝟽𝟷𝟺𝟷𝟻𝟷𝟼𝟶𝟹𝟹𝟶𝟹.ʜᴛᴍ


Bài viết liên quan